Ester räddar – med vision för folket

Ester hade blivit drottning genom en skönhetstävling och befann sig mitt i den dåtida världens maktcentrum. I den situationen inträffar något som kunde ha utplånat Israels folk. Haman som fått hög värdighet i riket hade fått också den främsta platsen bland furstarna. När inte Esters fosterfar Mordokaj böjde knä för honom bestämde han sig för att döda judarna och när han fick tillfälle lyckades han få kungens tillstånd till detta. Nu inträffar det drama som har gjort att Esters bok fått sin plats i världshistorien. Ester får utmaningen att försöka rädda folket. I Kapitel 4 i Esters bok möter vi samtalet mellan Ester och Mordokaj där han vädjar att hon ska gå in till kungen och begära nåd för folket.

1. Som ledare behöver du genomlysa och utvärdera vad du egentligen vill satsa ditt liv på. För Ester innebar drottningvärdigheten helt nya möjligheter. Lyx, rikedom och ett bekvämt liv. När krissituationen för hennes folk uppstod innebar det en genomlysning av hennes eget liv och också över vad som var viktigt. Som ledare är det viktigt att själv veta inriktning om vi ska kunna leda andra. Det som också blev tydligt för Ester var att hon inte befann sig i ett vakuum. Hennes livs historia hade ett syfte och hon var tvungen att utvärdera och bestämma inriktning. Så är det också när vi leder. Det är lätt att hamna fel i ett ledarskap. Det innebär att en pågående självprövning alltid är nödvändig. I den situationen kan en ”Mordokaj” (en mentor) och hans eller hennes frågor vara nyttiga beståndsdelar i vår utveckling.

2. Du behöver också ställa frågan om hur du ansvarar för dem du leder?
Att vara i en ledarposition eller få en ledarroll är förknippad med ansvar för andra. Det kan inte väljas bort. I samtalet med Mordokaj blev det klart för Ester att hennes roll som drottning kunde betyda död eller liv för folket. Allt ledarskap har frestelser som innebär makt eller position för dess egen skull eller för ens egen själviska tillfredställelses skull. Ställ frågor som:
• Vilka motiv har jag?
• Varför handlar jag som jag gör?
• Hur påverkar mina motiv och handlingar andra människor?

Med de frågorna i sinnet blir ledarskap ett respektfullt samarbete där alla människor får ett värde i det som pågår.

3. Hur ser Guds lösning ut?
När Ester hade bestämt sig för att gå in till kungen så säger hon: ”Gå och samla alla judar som finns i Susan och håll fasta för mig.” Hon tar också själv initiativ till en tre dagars fasta.
Situationen var kritisk och fastan var en bekännelse och ett rop på Guds barmhärtighet och hjälp. Här var fastan gemensam. Som ledare är det viktigt att ta initiativ till att söka Guds hjälp. I ett materialistiskt samhälle är de befintliga hjälputvägarna ofta många – men vi behöver fråga oss om de är de bästa. Om vi vill veta och ha hjälp från levande Gud i vårt ledarskap och för dem vi leder, är bön och fasta det ultimata sättet att få svar. Det kanske inte alltid stämmer med vad vi hade tänkt men det blir det bästa.

- Annons -
Marie Arnfjell
Marie Arnfjell
Marie Arnfjell är ordförande och grundare till organisationen Sisters International. Hon är även chefredaktör och ansvarig utgivare för magasinet Junia.

Artikeltips

För en tid som denna

Bibelns Ester är ett intressant föredöme för oss kvinnor. Även i vår tid. Hon var en ung invandrartjej i Persiens rike. Hon hamnade på grund...

Utvidga mitt område

Jabes ropade till Israels Gud och sade: ´O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara...
- Annons -

Liknande artiklar

Instagram