Vad förväntas av mig som mentor?

Mentorskap i många olika former är just nu populärare än någonsin. Mentorer utses bland lärare för att vägleda gymnasieelever i deras viktiga vägval. Även i näringslivet utses mentorer i stor omfattning, men med olika syften.

IBLAND KAN DET vara en äldre medarbetare som utses till mentor för yngre eller nyanställda medarbetare som på sikt förväntas ta över den äldre medarbetarens ansvarsområden. En mentor kan också utses för att vägleda chefer i utvecklingen av det egna mentorskapet. Det är inom denna form av mentorskap som jag idag är verksam. Att utveckla sitt eget individuella ledarskap kan inte nog betonas. Det finns många exempel på goda ledarskapsutbildningar som ger bra teoretisk grund, men väl hemma står ändå den enskilde chefen inför frågan; teorin säger att det är viktigt att vara tydlig som ledare. Hur exakt ska jag visa min tydlighet? Vad har jag i min person som är användbart? Mentorer/coacher i mängd erbjuds också till privatpersoner som vill utvecklas i livet, alternativt byta livsinriktning.

NÄR MAN TAR del av det digra utbudet av mentorer/coacher, kan man lätt tro att detta begrepp är nytt – men så är det inte alls!
MENTOR VAR ursprungligen en person som det berättas om i det antika verket ”Odyssén”. När Odysseus ska lämna hemmet och segla mot Troja, anförtror han sin son Telemachos i sin gode vän Mentors händer. Den uppgift Mentor får är att vårda, lära och uppfostra Telemachos. Det är ursprunget till att vi idag använder ordet mentor, när vi menar en person som vi har förtroende för och som vi uppfattar som en klok, erfaren och inlyssnande person – gärna också med ett drag av djärvhet som innebär att mentorn inte alltid stryker medhårs.

PROBLEM KAN DOCK uppstå, även om man funnit en person med egenskaperna som nämns ovan. De flesta mentorer väljs för att de är drivna, effektiva och framgångsrika. Detta gäller såväl bland lärare, som bland företagsledare och professionella coacher/mentorer. En energi och en framåtanda att smittas av känns för många adepter (den formella benämningen på dem som mentorn är satt att vägleda), som en bra utgångspunkt.

ENERGI OCH FRAMÅTANDA kännetecknar ofta en bra mentor – förutsatt att mentorn inser vad rollen kräver. Som mentor är tanken att du ska hjälpa den andre att växa utifrån sina förutsättningar. Det innebär att du bör ha ett visst förhållningssätt klart för dig som gäller ditt agerande i olika faser av mentorskapet.

FAS 1

HÄR ÄR DET VIKTIGT att du är lyssnande och att du ställer många öppna frågor som inspirerar din adept att berätta hur han/hon tycker, tänker och funderar kring sin yrkesroll. En del av det du får dig berättat, kommer att väcka minnen hos dig – dela dem inte med din adept i denna fas! Det kommer att uppfattas som att du sitter inne med facit och det kommer att hämma din adepts spontanitet att dela sina, ibland kanske obearbetade, tankar med dig. Lyssna, reflektera och tänk – tids nog kommer du att få tillfälle att dela med dig av dina erfarenheter.

FAS 2

I DENNA FAS kan du vara mer aktiv. Utgå från det din adept har berättat. Försök att se mönster och dela de mönster du ser med din adept. Ställ öppna frågor kring det du tycker dig se; ”Stämmer detta, ligger det något i att det verkar som om du…”Ibland kanske du också har identifierat motsägande drag i det du fått höra. Det kan t.ex. vara något som din adept sagt som inte stämmer med något som adepten tidigare uttalat. Här är i så fall tillfälle att visa på vad som inte hänger ihop. Kanske rymmer det motsägande ett svar på något som adepten länge funderat över, men inte fått tag på.

FAS 3

NU FÅR DU dela med dig av dina erfarenheter! Summera – koppla till det du varit med om i ditt yrkesliv. Visa på det du känner igen och det du inte delar. Här är det också viktigt att du är aktiv i hur adepten ska gå vidare med det ni samtalat om. Kanske passar det med en ”läxa” till nästa träff – något som adepten borde göra oftare eller för första gången – eller inte göra alls?

DESSA TRE FASER kan du använda som utgångspunkt för varje enskilt ämne som ni tar upp. Du kan också se det som en stegvis ökning av ditt eget tillflöde i form av dina idéer och tankar träff för träff.

LYCKA TILL i din roll som mentor!

- Annons -
Christina Hellström
Christina Hellströmhttp://www.chpersonalutveckling.se/sv-SE
Retorikexpert, ledartränare, författare, föreläsare och kommunikatör. Driver Mentorprogram för chefer och ledare.

Artikeltips

Lite medmänsklighet kan väl ändå inte skada?

Hej kära vän!Det här är ingen krönika, utan det är ett brev till just dig. Jag känner att jag behöver få vara...

Entreprenör? Jag?

När jag får den frågan och tro mig, den dyker upp rätt så ofta. Så blir genast mitt svar – ja absolut! Det finns...
- Annons -

Liknande artiklar

Instagram